Badania konstrukcji - wykaz prezentowanych badań


Jakość i wytrzymałość betonu / napraw / powłok / izolacji


Badanie stali zbrojeniowej i konstrukcyjnej

 • Określenie gatunku stali
 • Badanie wytrzymałościowe stali
 • Określenie klasy stali zbrojeniowej

Skanowanie konstrukcji - wykrywanie zbrojenia, rur, kabli - w konstrukcji oraz w gruncie 


Ocena rys i wykrywanie wad wewnętrznych w konstrukcji


Badania chemiczne betonu oraz badania korozji zbrojenia

 • pomiar głębokości karbonatyzacji / głębokości zobojętnienia betonu
 • profil karbonatyzacji betonu określony preparatem Rainbow-Test (test tęczowy, pH tester)
 • pomiar stężenia chlorków, siarczanów, azotanów w betonie
 • profil stężenia szkodliwych soli (np. jonów chlorkowych) w betonie – pomiar stężenia szkodliwych soli na różnych głębokościach w betonie, określenie głębokości skażenia betonu chlorkami
 • określenie trwałości konstrukcji żelbetowej na podstawie wyznaczonego współczynnika dyfuzji chlorków w betonie
 • zaawansowane metody elektrochemiczne wykrywania (mapowania) obszarów korodującego zbrojenia w konstrukcjach betonowych
  • metoda potencjometryczna (half-cell potentials) - pomiar rozkładu potencjału stacjonarnego
  • metoda opornościowa - pomiar rozkładu rezystywności betonu otuliny
  • metoda polaryzacyjna - pomiar gęstości prądu korozyjnego
Ta strona korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki Rozumiem