Inspekcja i badania konstrukcji stalowych

Przy inspekcji konstrukcji stalowych dokonuje się podziału na elementy konstrukcyjne pierwszo i drugorzędne, zabezpieczenie antykorozyjne (powłoki ochronne) oraz łączniki (śruby, nity, spoiny).

Główne uszkodzenia i nieprawidłowości w odniesieniu do konstrukcji stalowych to uszkodzenia lub zniszczenie ich zabezpieczeń antykorozyjnych (powłok ochronnych), ubytki korozyjne stali, uszkodzenia i deformacje elementów stalowych spowodowane przeciążeniem lub niewłaściwą pracą konstrukcji.

Ocena stanu technicznego konstrukcji stalowej obejmuje swym zakresem:

 • ocenę wizualną konstrukcji, w tym inspekcję węzłów, połączeń, zdylatowań, zabezpieczeń antykorozyjnych,
 • sprawdzenie podstawowych wymiarów konstrukcji, inwentaryzacja gabarytowa, inwentaryzacja uszkodzeń,
 • kontrolne badania mechaniczne oraz badania nieniszczące (NDT - Non-Destructive Testing), które w zależności od potrzeb można rozszerzyć o badania specjalistyczne stali, spoin, nitów, śrub sprężających,
 • ocenę nośności konstrukcji na podstawie obliczeń statyczno – wytrzymałościowych konstrukcji stalowej oraz jej posadowienia.

Inspekcja konstrukcji stalowych obejmuje swoim zakresem:

 • Ocenę wizualną konstrukcji stalowej tj. rozpoznanie i lokalizacja takich rodzajów uszkodzeń i nieprawidłowości jak ubytki materiału, zarysowania i pęknięcia, deformacje, przemieszczenia, uszkodzenia łączników, przecieki, zniszczenie zabezpieczeń antykorozyjnych, korozję materiału, zanieczyszczenia.
 • Kontrolne badania nieniszczące (NDT) konstrukcji stalowej i jej zabezpieczeń antykorozyjnych tj.
  • ocena jakości zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych - ocena rodzaju i stopnia zniszczenia powłok ochronnych
   • pomiar grubości systemu powłok ochronnych metodą ultradźwiękową lub metodą nacięć (przyrząd PIG),
   • pomiar przyczepności powłok metodą pull-off,
   • pomiar zanieczyszczeń jonowych na powierzchni powłok,
  • inspekcja elementów stalowych
   • pomiary gabarytowe konstrukcji z wykorzystaniem przyrządów optycznych i elektronicznych, w tym pomiar grubości ścianek profili zamkniętych grubościomierzem ultradźwiękowym,
  • inspekcja warunków pracy konstrukcji i jej otoczenia
   • pomiar rozkładu temperatury i wilgotności na konstrukcji i w pomieszczeniu - pomiary termowizyjne, pomiary wilgotnościomierzem elektronicznym.
 • Kontrolne badania mechaniczne konstrukcji stalowej tj.
  • określenie stopnia korozji profili stalowych – usunięcie zniszczonych warstw wierzchnich, doczyszczenie podłoża, pomiar zasięgu i głębokości ubytków korozyjnych stali z użyciem precyzyjnych przyrządów elektronicznych, inspekcja wżerów przy użyciu lupki Brinella,
  • inspekcja spoin (połączeń spawanych) - ostukiwanie spoin młotkiem spawalniczym w celu stwierdzenia ich defektów, inspekcja kształtu i przetopu spoin, pomiar grubości spoin spoinomierzem,
  • inspekcja nitów oraz złączy śrubowych - opukiwanie główek nitów, śrub i nakrętek młotkiem inspekcyjnym w celu stwierdzenia ich obluzowania, pomiar ubytków korozyjnych,
  • inspekcja śrub sprężających - kontrola dokręcenia śrub sprężających kluczem dynamometrycznym.
 • Badania z użyciem specjalnych przyrządów, dobieranych według indywidualnych wymagań i potrzeb, które mogą obejmować np.
  • badanie stali – ocena gatunku stali na podstawie analizy składu chemicznego, ocena spawalności stali, badania wytrzymałościowe stali na próbkach wyciętych z konstrukcji, badanie twardości stali, badania mikro- i makroskopowe stali, wykrywanie wad wewnętrznych defektoskopem ultradźwiękowym,
  • badanie nieniszczące (prześwietlanie) spoin / wykrywanie wad spoin – badania wizualne (VT), badania ultradźwiękowe (UT), badania magnetyczno-proszkowe (MT), badania radiograficzne (RT).

Ta strona korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki Rozumiem