Oferta sprzedaży zestawów pomiarowych do inspekcji i badań diagnostycznych konstrukcji betonowych, żelbetowych oraz sprężonych, produkcji firmy GERMANN INSTRUMENTS A/S:

Badania chemiczne i korozyjne betonu oraz ocena zagrożenia korozyjnego zbrojenia

 • Test tęczowy do betonu - Rainbow-Test (Rainbow Indicator) – preparat/wskaźnik do pomiaru pH betonu (wyznaczenie głębokości i profilu karbonatyzacji, pomiar alkaliczności / zasadowości betonu) - opakowanie 80 ml, ulotka informacyjna PDF, więcej informacji ...

 • Zestaw pomiarowy RCT (Rapid Chloride Test) – przenośny zestaw pomiarowy umożliwiający pomiar zawartości jonów chlorkowych w próbkach (zwiercinach) betonu zarówno w warunkach polowych (in-situ) jak i w laboratorium oraz w świeżym lub stwardniałym betonie

 • Zestaw pomiarowy GalvaPulse – przenośny zestaw do nieniszczącej oceny (tworzenia map) zagrożenia korozyjnego zbrojenia w istniejących konstrukcjach z betonu zbrojonego – umożliwia jednoczesny pomiar tempa korozji zbrojenia (corrosion rate), potencjału korozyjnego zbrojenia (half-cell potential) oraz rezystywności / oporności elektrycznej otuliny betonowej (electrical resistance)

Badania in-situ wytrzymałości betonu

 • Zestaw pomiarowy BOND-Test (pull-off tester) – badanie przyczepności (wytrzymałości na odrywanie) różnego rodzaju podłoży np. betonu, napraw, wypraw, hydroizolacji, powłok - metodą pull-off, badanie przeprowadzane bezpośrednio na obiekcie, więcej ...

 • Zestaw pomiarowy CAPO-Testbadanie wytrzymałości betonu na ściskanie metodą pull-out w konstrukcjach istniejących, badanie przeprowadzane bezpośrednio na obiekcie, więcej ...

 • Zestaw pomiarowy LOK-Testbadanie wytrzymałości betonu na ściskanie metodą pull-out w konstrukcjach nowo wznoszonych, badanie przeprowadzane bezpośrednio na obiekcie

 • COMA Meter - Czujnik do prowadzenia kontroli stopnia dojrzałości betonu w konstrukcji

Badania laboratoryjne betonu oraz zaawansowane badania betonu

 • Zestaw pomiarowy Rapid Air – zestaw laboratoryjny do pomiaru wielkości i rozkładu pustek powietrznych w stwardniałym betonie.
  Normy powiązane:
  • PN-EN 480-11 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań - Część 11: Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie
  • ASTM C457 “Test Method for Microscopical Determination of Parameters of the Air-Void System in Hardened Concrete”

 • Zestaw pomiarowy AVA-3000 – przenośny zestaw do badania struktury napowietrzenia świeżej mieszanki betonowej tj. do pomiaru rozkładu i wielkości pustek powietrznych w świeżym betonie.
  Zestaw AVA-3000 pozwala na ustalenie takich parametrów jak:
  • procentowa zawartość pustek powietrznych o średnicy < 3mm, < 1.5 mm (wymóg normy ASTM C 457-06) oraz < 0.5 mm,
  • powierzchnia właściwa pustek (specific surface) i współczynnik rozproszenia pustek (spacing factor) wyrażonych w [mm].
 • Dla porównania klasyczny porozymetr pozwala na pomiar jedynie łącznej zawartości pustek powietrznych w mieszance betonowej - bez informacji jakiej wielkości są pustki powietrzne i jakie jest ich rozproszenie w mieszance betonowej - co jak pokazały liczne badania dostarcza kluczowych informacji na temat m.in. mrozoodporności betonu.
  Normy powiązane:
  • PN-EN 480-11 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań - Część 11: Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie
  • ASTM C457 “Test Method for Microscopical Determination of Parameters of the Air-Void System in Hardened Concrete”
   tagi: przyrząd AVA, napowietrzenie betonu, rozkład pustek powietrznych w betonie, korozja mrozowa betonu

 • Zestaw pomiarowy GWT – zestaw do nieniszczącego badania wodoprzepuszczalności / wodoszcelności np. betonu, powłok, wypraw itp. metodą GWT, pomiary przeprowadzane bezpośrednio na obiekcie, więcej ...

 • Zestaw pomiarowy PROOVE'it – zestaw laboratoryjny do badania odporności betonu i powłok na betonie na penetrację chlorków tj. ich odporności na korozję chlorkową
  Normy powiązane:
  • PN-EN 12390-18 - Badania betonu - Cześć 18: Oznaczanie współczynnika migracji chlorków
  • ASTM C 1202-14: “Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete’s Ability to Resist Chloride Ion Penetration”
  • ASTM C 1760-12: “Standard Test Method for Bulk Electrical Conductivity of Hardened Concrete”
  • NT BUILD 492: “Non-Steady State Chloride Migration (Diffusion Coefficient)”
   tagi: przyrząd prooveit, proove it, korozja chlorkowa, migracja chlorków w betonie, penetrajca jonów chlorkowych w betonie

 • Zestaw pomiarowy ICAR Plus - reometr do badania in-situ właściwości reologicznych betonu.
  Zestaw ICAR Plus umożliwia określenie statycznej (spoczynkowej) granicy plastyczności (stress growth test), a na podstawie testu krzywej płynięcia (flow curve test) określenie zależności między naprężeniem ścinającym (shear stress), a szybkością ścinania (shear rate) oraz do obliczenia parametrów Binghama tj. dynamicznej granicy plastyczności (dynamic yield stress) i lepkości plastycznej (plastic viscosity).

 • Zestaw pomiarowy Merlin - zestaw do pomiaru objętościowej oporności betonu (bulk electrical resistivity) lub jej odwrotności tj. przewodności elektrycznej betonu (bulk electrical conductivity)
  - badania nasyconej wodą próbki betonu lub rdzenia betonowego zgodnie z normą ASTM C1876 “Standard Test Method for Bulk Electrical Resistivity or Bulk Conductivity of Concrete”

 • Zestaw pomiarowy Profile Grinder - zestaw do precyzyjnego poboru zwiercin do badań chemicznych betonu

Zestawy inspekcyjne

 • Zestaw pomiarowy CMD – zestaw do monitoringu rys na konstrukcjach betonowych

 • Przyrząd pomiarowy Surfer - przyrząd do nieniszczącego pomiaru głębokości rys metodą ultradzwiękową na konstrukcjach betonowych

 • Zestaw pomiarowy DOCter – przyrząd do nieniszczącego wykrywania wad wewnętrznych w betonie metodą impact-echo (IE)

 • Oprogramowanie Mirador oraz ECHOLYST - dwa rodzaje oprogramowania rozszerzajace możliwości pomiarowe i analizę danych uzyskanych z metody impact-echo (IE)

 • Zestaw pomiarowy s'MASH – zestaw do nieniszczącego wykrywania wad wewnętrznych w betonie metodą impulse-response (IR)

 • Zestawy pomiarowe PulsarEyeConMIRAMIRA 3DMIRA Lite - przyrządy wykorzystujące pomiar prędkości rozchodzenia się fal ultradźwiękowych do nieniszczącego wykrywania wad wewnętrznych w betonie oraz nieniszczącego pomiaru grubości konstrukcji

Pełny wykaz zestawów pomiarowych oferowanych przez firmę Germann Instruments A/S znajdziecie Państwo tutaj.

Ta strona korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki Rozumiem