Realizacje

Ekspertyzy, przeglądy, oceny nośności, specjalistyczne badania oraz projekty napraw i remontów
  • mosty, wiadukty, estakady oraz inne konstrukcje inżynierskie
  • parkingi wielopoziomowe oraz garaże podziemne
  • hale i budynki przemysłowe, posadzki przemysłowe
  • fundamenty oraz obudowy turbozespołów
  • konstrukcje wsporcze urządzeń przesyłowych (galerie, estakady)
  • morskie konstrukcje hydrotechniczne
  • obudowy tuneli oraz szybów górniczych
  • konstrukcje zbiorników
  • turbiny wiatrowe, fundamenty turbo-zespołów
  • budynki użyteczności publicznej

Przykłady ciekawszych realizacji ...


Oceny stanu technicznego wybranych obiektów budowlanych na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów, 2019-2023.


Oceny stanu technicznego wybranych obiektów budowlanych na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej (byłe zakłady Huta Katowice), 2022-2023.


Ekspertyzy techniczne, oceny stanu technicznego oraz kompleksowe badania diagnostyczne fundamentów oraz obudów turbozespołów m.in.  TAURON Wytwarzanie S.A. – oddziały Elektrownia Jaworzno III i Elektrownia Siersza, Elektrociepłownia Wrocław, Elektrownia Szczytowo- Pompowa Porąbka-Żar, przykład wgłębnego zaolejowania betonu


Ocena stanu technicznego wraz z badaniami materiałowymi elementów konstrukcyjnych Hali Wanien Elektrolitycznych, na terenie KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”.


Ekspertyza techniczna pawilonu handlowego IKEA Katowice wraz z żelbetową konstrukcją przyległego parkingu dwupoziomowego.


Ekspertyza techniczna  stalowej konstrukcji nośnej hali o kubaturze 76 tyś. m3, przy Al. Krakowskiej w m. Łazy.


Ekspertyza techniczna stalowej konstrukcji ustroju nośnego mostu MS-4 przez rz. Odrę w m. Cigacice w ciągu drogi S3 w km 276+143 (zlec. GDDKiA O/Zielona Góra), 2017. Most długości 475 m.

Zakres badań: inspekcja konstrukcji stalowej, zabezpieczeń antykorozyjnych, śrub sprężających, złączy spawanych - badania wizualne, magnetyczno-proszkowe i ultradźwiękowe.


Skanowanie georadarem GPR przebiegu kabli sprężających w skrzyni obiektu MD532.1 - łącznicy mostu MA532 w ciągu autostrady A1 Świerklany - Gorzyczki w m. Mszana, (zlec. LAFRENTZ–POLSKA Sp. z o.o.), 2013, zakres obowiązków - kierownik tematu, zlecenie zrealizowane przy współpracy z firmą Geo-radar.

Pomiary wykonano georadarem ProEX firmy MALA GeoScience z anteną 2,3 GHz. Skanowaniem objęto płytę górną i dolną konstrukcji skrzynkowej przęseł łącznicy na długości 2x100 m. Grubość skanowanej płyty 20÷30cm. Skanowanie wykonano profilami poprzecznymi w rozstawie co 25 cm, w sumie wykonano około 770 profili.

Wymagana przez Zlecającego wysoka dokładność pomiaru grubości otuliny osłon kabli +/- 10 %, tj. dla otuliny Z=10 cm (błąd pomiaru +/- 1cm), została potwierdzona odkrywkami po zakończeniu prac pomiarowych.


Ocena jakości betonu w fundamencie turbiny wiatrowej, (zlec. CJR WIND), 2013. Fundament turbiny wiatrowej wykonano jako ośmiokątny, o średnicy 18 m i zmiennej wysokości 1- 3 m.

Badania defektoskopowe metodą slab impulse – response (I-R) i metodą impact - echo (I-E) oraz odwierty rdzeniowe pozwoliły zdiagnozować, czy w trakcie betonowania nie nastąpiło jego rozwarstwienie w poziomie górnej warstwy zbrojenia.


Ocena jakości zainiektowania pęknięć w betonowej obudowie nowo budowanego szybu w kopalni, głębokość 218-281 mppt, (zlec. Główny Instytut Górnictwa), 2012

Badania defektoskopowe metodą slab impulse – response (I-R) pozwoliły na zlokalizowanie miejsc niskiej jakości prac iniekcyjnych.


2012_PT_remontu_Wyszogrod_m

Projekt remontu (PW) mostu przez Wisłę w m. Wyszogród w ciągu drogi krajowej nr 50 w km 64+067, most 17-to przęsłowy, dźwigary główne blachownicowe zespolone z płytą żelbetową o długości 1 200 m, (zlec. GDDKiA O/W-wa), 2012, zakres obowiązków – projektant remontu.


2011_PT_remontu_Rozan_m

Projekt remontu (PW) mostu przez rzekę Narew w m. Różan, w ciągu drogi krajowej nr nr 60 w km 210+313, most siedmioprzęsłowy, żelbetowy, tzw. ustrój Gerbera o długości 257 m, (zlec. GDDKiA O/W-wa), 2011, zakres obowiązków – projektant remontu.


2011_Ekspertyza_Kostrzyn_m

Ocena stanu technicznego podpór obiektów mostowych pod kątem określenia oceny możliwości przeniesienia ustroju nośnego klasy A wg normy PN-85/S-10300, w rozbiciu na dwa zadania:

Most graniczny w ciągu dk 22 w km 0+000 nad rz. Odrą w m. Kostrzyn, długości 254,5 m
Most w ciągu dk 32 w km 28+601 nad rz. Bóbr w m. Brzózka, długości 190 m

W ramach zadań wykonano przegląd i badania materiałowe konstrukcji, obliczenia statyczno wytrzymałościowe podpór, analizę geotechniczną posadowienia (odwierty geologiczne w nurcie rzeki, przewierty kontrolne przez fundamenty podpór nurtowych), ocenę części podwodnej podpór i sondowanie dna wokół podpór (prace nurkowe i sonarowe) oraz ocenę hydrologiczno-hydrauliczną, (zlec. GDDKiA O/Zielona Góra), 2011, zakres obowiązków - kierownik tematu.


2009_PT_remontu_Wyszkow_m

Projekt remontu (PW) mostu przez rzekę Bug w Wyszkowie, w ciągu drogi krajowa nr 8 km 510+941, most siedmioprzęsłowy, żelbetowy, tzw. ustrój Gerbera o długości 252 m, (zlec. GDDKiA O/W-wa), 2009, zakres obowiązków – projektant remontu.


2009_Badania_Wwa_POYRY_m

Wykonanie badań materiałowych 24 kolejowych obiektów inżynieryjnych w ramach projektu „Modernizacja linii średnicowej … na odcinku Warszawa Wsch. – Warszawa Zach.”, (zlec. PŐYRY INFRA GmbH), 2009, zakres obowiązków - kierownik tematu.


2005_PT_remontu_PCC_ROKITA_Brzeg_Dolny_panorama

Projekt techniczny (PB+PW) naprawy, wymiany i wzmocnienia wraz z badaniami materiałowymi elementów estakad żelbetowych o łącznej długości 850 m - na których usytuowane są rurociągi służące do przesyłania mediów do poszczególnych kompleksów na terenie Zakładów Chemicznych PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym – projektant remontu.


MINOLTA DIGITAL CAMERA

Ocena zagrożenia korozyjnego zbrojenia wraz z określeniem sposobu naprawy strunobetonowych belek korytkowych wiaduktów drogowych w ciągu ul. Dąbrowskiego w Łodzi, 2005


2005_Ekspertyza_Port_Gdansk_m

Ekspertyzy techniczne morskich obiektów hydrotechnicznych - konstrukcji nośnych Pirsu Węglowego i Pirsu Paliwowego w Porcie Północnym w Gdańsku wraz z określeniem sposobu ich naprawy, 2005


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Długofalowe badania efektywności działania inhibitorów korozji na zbrojenie w podporach wiaduktu nad drogą krajową w m. Gniezno (badania własne), 2002-2006


2001_PT_remontu__Szczucin_m

Ocena stanu technicznego wraz z projektem renowacji antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowej i wymianą uszkodzonych elementów stalowych przęseł i nitów mostu drogowego długości 427,9 m przez Wisłę w rejonie m. Szczucin 2001


 Realizacje m.in. dla ...

Ta strona korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki Rozumiem