Badania konstrukcji budowlanych - pytania i odpowiedzi

Skanowanie/prześwietlanie konstrukcji ... link do strony tematu

Jak prześwietlić beton? Dostępne są detektory umożliwiające wykrycie różnych elementów w konstrukcjach budowlanych – detektor zbrojenia (m.in. pręty), wykrywacz przewodów elektrycznych (kable), georadar (m.in. pręty, kable, wady), kamera termowizyjna (przecieki), multidetektor.

Jak wykryć zbrojenie w ścianie lub stropie? Służą do tego detektory zbrojenia (inne nazwy to – wykrywacz metalu, skaner zbrojenia, profometr, covermeter). Pozwalają one wykryć elementy stalowe w betonie takie jak np. pręty, druty, kotwy do głębokości około 5-15 cm. Prostsze modele sygnalizują zwykle jedynie obecność wykrytego elementu dźwiękiem. Specjalistyczne przyrządy są natomiast w stanie określić m.in. na jakiej głębokości znajduje się pręt zbrojeniowy, oszacować jego średnicę, wykonać wydruk z obrazem rozkładu prętów. Detektory zbrojenia można wykorzystywać w konstrukcjach murowych i kamiennych.

Jak wykryć zbrojenie w fundamencie? Niestety możliwości wykrycia zbrojenia są bardzo ograniczone – wymagany jest bowiem bezpośredni dostęp do badanej powierzchni fundamentu (odkucie, odkopanie), a nawet wówczas najistotniejsza część fundamentu – spodnia powierzchnia - pozostaje na ogół niedostępna i możliwe jest wykrycie jedynie strzemion i pretów rozdzielczych na bokach i górze fundamentu.

Czym można przewiercić/przeciąć zbrojenie? Należy pamiętać że pręty zbrojeniowe odpowiadają za nośność poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Ich uszkodzenie – szczególnie w miejscach newralgicznych - może prowadzić do spadku nośności konstrukcji (zarysowania, nadmierne ugięcia) do awarii budowlanej włącznie. Dlatego zaleca się przed rozpoczęciem prac instalacyjnych ustalenie detektorem lokalizacji prętów zbrojeniowych i wykonanie otworów w miejscach wolnych od prętów.

Jak wykryć przewody elektryczne w ścianie? Do wykrywania kabli elektrycznych stosuje się zwykle specjalne wykrywacze/detektory przewodów elektrycznych – prostsze modele wykrywają jedynie płytko osadzone przewody pod napięciem, bardziej zaawansowane modele umożliwiają wykrycie również przewodów w których nie płynie prąd (bez napięcia), głębiej położonych oraz miejsc przerwania przewodów.

Jak wykryć wady w betonie? Pustki, niedogęszczenie betonu, rakowiny, pęknięcia - podstawowa metoda badania tego typu wad to wciąż odkuwki/odwierty. Pomocne może być zastosowanie kamery inspekcyjnej która pozwala obserwować wnętrze nawierconego w betonie otworu. Najwięcej informacji uzyskamy natomiast stosując georadar ze specjalną wysokoczęstotliwościową anteną do prześwietleń betonu lub betonoskop ultradźwiękowy – są to jednak wciąż metody bardzo kosztowne.

Jak wykryć rury instalacyjne w betonie? Wykrycie rur instalacyjnych (ceramicznych, pcv, peszli) jest obecnie możliwe – w prostszych sytuacjach radzą sobie z nimi multidetektory (np. Bosch D-tect 200), jednak przy jednoczesnej obecności prętów zbrojeniowych – jednoznaczne wyniki uzyska się przy zastosowaniu specjalistycznych przyrządów takich jak georadar.

Czy można zrobić rentgen betonu? Niestety w konstrukcjach betonowych praktycznie nie stosuje się prześwietleń rentgenowskich znanych z prześwietleń klatki piersiowej w trakcie badań okresowych. Prześwietla się spoiny w konstrukcjach stalowych. Odpowiednikiem tego typu prześwietleń w budownictwie betonowym są natomiast pomiary georadarowe, których rozdzielczość pomiaru jest jednak znacznie niższa niż obrazu rentgenowskiego. Ciekawostka – na świecie jest zaledwie kilka firm które oferują małoobrazkowe rentgeny(x-ray) betonu.

Badania betonu w konstrukcji ... link do strony tematu

Jak sprawdzić jakość betonu / Jak sprawdzić czy beton jest "dobry"? „Dobry” beton to beton właściwie zagęszczony i pielęgnowany, którego powierzchnia powinna być równa, gładka i twarda - młotek przy uderzeniu w powierzchnię „zdrowego” betonu powinien wydawać dźwięczny odgłos, a przeciągnięty po jego powierzchni rylec nie powinien pozostawiać głębokiej bruzdy. Inną kwestią jest klasa betonu (wytrzymałość) i jej zgodność z zamówieniem, którą ocenia się na podstawie badań wytrzymałościowych betonu.

Jak rozpoznać „słaby” beton? Rysy, szczeliny (raki), luźne ziarna kruszywa widoczne na powierzchni betonu są zwykle pierwszym wskazaniem obniżonej jakości betonu. Jeżeli dodatkowo przy ostukiwaniu młotkiem słyszalny jest głuchy odgłos, a przeciągnięty po jego powierzchni rylec pozostawia głębokie bruzdy – najczęściej mamy do czynienia ze „słabym” lub uszkodzonym betonem. Najczęstsze przyczyny „słabego” betonu – nadmierny dodatek wody do świeżej mieszanki betonowej, niedostateczne zagęszczenie betonu na etapie betonowania, brak właściwej pielęgnacji betonu w okresach wysokich temperatur oraz przemrożenie młodego betonu w okresach niskich temperatur.

Jakie wykonuje się badania betonu? Rozróżnia się dwie grupy badań - świeżej mieszanki betonowej oraz badania stwardniałego betonu w konstrukcji. Za najistotniejsze badanie uznaje się badanie wytrzymałości betonu na ściskanie (podstawa do określenia klasy betonu). Przy wznoszeniu obiektów kubaturowych i mostowych wykonuje się badania ze znacznie szerszego zakresu m.in. nasiąkliwość, wodoprzepuszczalność, mrozoodporność, oznaczenie zawartości powietrza. W starych konstrukcjach wykonuje się natomiast specjalistyczne badania pozwalające określić głębokość i stopień degradacji betonu i zbrojenia.

Jak określa się wytrzymałość (klasę) betonu? W nowo wznoszonym obiekcie badanie polega na pobraniu próbek świeżej mieszanki betonowej do specjalnych form o boku 15 cm i po 28 dniach przechowywania ich w warunkach laboratoryjnych, poddaniu ich badaniu w maszynie wytrzymałościowej. Alternatywnie można wyciąć z konstrukcji rdzenie betonowe o średnicy 10 cm i po przygotowaniu z nich próbek normowych również przebadań w maszynie wytrzymałościowej. Uzyskane z badań wytrzymałości próbek służą do wyliczenia klasy betonu.

Czy są nieniszczące metody badania betonu? Wytrzymałość betonu na ściskanie (podstawa do wyliczenia klasy betonu) można oszacować metodami nieniszczącymi - na podstawie pomiarów sklerometrycznych z użyciem młotka Schmidta lub co się rzadziej spotyka metodą ultradźwiękową. Należy jednak zaznaczyć, że tego typu badania w głównej mierze służą do oceny jednorodności betonu, a ich zastosowanie do oceny wytrzymałości betonu na ściskanie wymaga kalibracji na odwiertach.

Ta strona korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki Rozumiem