Skaner Hilti Ferroscan PS 200/250 – do lokalizacji zbrojenia i wkładek stalowych w konstrukcjach budowlanych

powrót do strony SKANOWANIE KONSTRUKCJI

Hilti Ferroscan PS 200/250 pozwala na:

 • Wykrywanie oraz lokalizację elementów stalowych w konstrukcyjnych (skanowanie konstrukcji) - prętów zbrojeniowych, kabli sprężających, zabetonowanych wkładek, marek, kotew oraz profili i kształtowników stalowych m.in. w konstrukcjach betonowych, żelbetowych, murowych, ceglanych.
 • Wskazanie na konstrukcji miejsc do bezpiecznych nawiertów/przewiertów, tak aby w trakcie ich wykonywania nie uszkodzić/przeciąć istniejących prętów zbrojeniowych.
 • Precyzyjny pomiar rozstawu i grubości otuliny prętów zbrojeniowych oraz szacowanie ich średnicy.
  Podstawowe parametry przyrządu deklarowane przez producenta:
  • Tyczenie osi pręta z dokładnością +/- 3 mm.
  • Maksymalna głębokość wykrywania zbrojenia wynosi do około 180 mm.
  • Zakres pomiaru grubości otuliny zbrojenia wynosi od 10 mm do około 100 mm. Dokładność pomiaru +/- 10 % pomierzonej głębokości.
  • Maksymalna głębokość do której jest możliwe szacowanie średnicy zbrojenia wynosi około 60 mm. Dokładność szacowania średnicy pręta +/- 1 średnica.
 • Pomiary wykonywane w sposób nieniszczący / bezinwazyjny.
AWARIA na budowie (brak skanowania) - odwiertem rdzeniowym przecięto dwa kable sprężajace w stropie
AWARIA na budowie (brak skanowania) - odwiertem rdzeniowym przecięto dwa kable sprężajace w stropie

Opis przyrządu Hilti Ferroscan PS 200/250 i procedury pomiarowej:

 • Przyrząd składa się z ręcznego skanera oraz tabletu do wizualizacji i analizy wykonanych skanów.
 • Przyrząd działa na zasadzie indukcji elektromagnetycznej (wzbudzanie w zbrojeniu prądów wirowych).
 • Wymiar pojedynczego miejsca pomiarowego - 60 cm x 60 cm.

Przyrząd Hilti Ferroscan PS 200/250, poza standardową funkcją wyszukiwania zbrojenia, umożliwia pracę w dwóch trybach:

 • Skanowanie obrazowe (Scan) – szczegółowe, dwukierunkowe skanowanie fragmentu konstrukcji na obszarze o wymiarach 60 x 60 cm. Efektywna detekcja zbrojenia do głębokości około 12 cm. Skanowanie wykonuje się na siatce pomiarowej naniesionej na arkusz papieru mocowany do badanej powierzchni konstrukcji. Wynikiem skanowania jest obraz 2D z rozkładem 3D prętów zbrojeniowych na badanym obszarze, z pomiarem ich grubości otuliny i oszacowaną średnicą zbrojenia. Możliwe jest wyświetlanie obrazu skanowania w warstwach, odpowiadających coraz to większym głębokościom badanego fragmentu konstrukcji, w gradacji co 5 mm (tzw. skanowanie warstwowe). Istnieje możliwość łaczenia pojedynczych skanów w większe bloki.
 • Skanowanie liniowe (Quickscan) – szybkie skanowanie pojedynczymi odcinkami o długości od kilku centymetrów do długości aż 30 metrów, detekcja zbrojenia do głębokości około 10 cm. Wynikiem pomiaru jest graficzny obraz rozstawu prętów zbrojeniowych z wyliczeniem ich minimalnej, maksymalnej oraz średniej grubości otuliny na badanym odcinku.
Ferroscan PS 250 skanowanie pod kotwy
Przykład lokalizacji zbrojenia na słupie przed nawierceniem kotew, Ferroscan PS 250 - lokalizacja prętów zbrojeniowych zaznaczona na powierzchni słupa kredą
Przykład skanowania powierzchni bocznej belki żelbetowej na długości 1,5 metra, z użyciem Ferroscan PS 250 - na skanie widoczny pręt odgięty
Przykład inspekcji układu zbrojenia płyty stropowej, Ferroscan PS 250 - wraz ze wzrostem głębokości uwidaczniają się kolejne warstwy zbrojenia

Wymagania związane z wykonywaniem pomiarów:

 • Zalecany jest bezpośredni dostęp do badanej powierzchni konstrukcji. Pomiar przez warstwy wierzchnie takie jak tynki, wyprawy, płytki, parkiety, jest możliwy jednak grubość warstw wierzchnich zmniejsza efektywny zasięg detekcji przyrządu w badanej konstrukcji.
 • Powierzchnia skanowania powinna być gładka i równa, a zbrojenie nie skorodowane.
 • Wiarygodność uzyskiwanych wyników – w odróżnieniu do techniki georadarowej GPR - jest niezależna od rodzaju i wilgotności betonu, z którego wykonano otulinę badanych prętów zbrojeniowych.
 • Przyrząd wykrywa elementy stalowe o właściwościach ferromagnetycznych takich jak pręty zbrojeniowe i kształtowniki ze stali węglowej.
 • Głębokość skanowania, w zależności od warunków (rozstaw, średnica, otulina zbrojenia) wynosi do około 8-12 (18) cm. Wyniki pomiarów dotyczą przypowierzchniowej (pierwszej) warstwy zbrojenia. Pręty głębiej położone lub za pierwszą warstwą zbrojenia mogą pozostać nie wykryte.
 • W obszarach silnie zagęszczonego zbrojenia tj. jeżeli rozstaw prętów jest mniejszy niż około 5 cm lub rozstaw prętów jest mniejszy niż dwukrotność ich głębokości - mogą wystąpić problemy z rozróżnieniem poszczególnych prętów.
 • Nie jest możliwe skanowanie w odległości mniejszej niż około 5-10 cm od innych elementów stalowych (ferromagnetyki, źródło zakłóceń) znajdujących się na badanej powierzchni takich jak kable, rury, profile itp. oraz w odległości mniejszej niż około 5 cm od krawędzi wklęsłych konstrukcji (brak dostępu dla skanera).

Po wykonaniu pomiarów wykonywana jest mikro-odkuwka zbrojenia, która ma celu potwierdzenie przeprowadzonych pomiarów grubości otuliny oraz bezpośredni pomiar średnicy wbudowanych prętów.

Kolejne generacje przyrządu Hilti Ferroscan:

Kolejne generacje przyrządu Hilti Ferroscan: RV 10, PS 200/250, PS 300

Ferroscan PS 300 - najnowsza wersja przyrządu, w której główna zmiana dotyczy integracji skanera z wyświetlaczem dotykowym do jednego przyrządu pomiarowego. Zaletą tego rozwiazania jest możliwość bezpośredniej analizy danych już w trakcie skanowania. Konsekwencją jest jednak zwiększenie gabarytów i masy samego przyrządu, co utrudnia skanowanie w rejonach wklęsłych naroży oraz przy długotrwałych skanowaniach powierzchni sufitowych. Zasięg i rozdzielczość skanowania pozostały praktycznie na tym samym poziomie jak we wcześniejszych wersjach przyrządu. Uwspółcześniono opragromanie.

Ferroscan PS 200/250 - poprawiono ergonomię pracy skanerem, rezygnując z łączącego go z monitorem kabla, a przesył danych zapewniono za pomocą portu podczerwieni. Zasięg i rozdzielczość skanowania pozostały jak we wcześniejszej wersji RV10. Unowocześniono opragromawanie do analizy skanów na komputerze. Udostępniono kilka kolejnych generacji monitora PS 200 S, PSA 100, PSA 200.

Ferroscan RV 10 - najstarsza wersja przyrządu w której skaner połączony jest z monitorem przy pomocy kabla. Oprogramowanie do przyrządu umożliwiało już analizy zeskanowanego zbrojenia w układzie 2D i 3D.

Ta strona korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki Rozumiem