Badania i naprawy konstrukcji budowlanych

Dr Inż. Tomasz ŁAKOMY
Rzeczoznawca Budowlany
w zakresie diagnostyki i napraw konstrukcji

Strona autorska poświęcona diagnostyce i naprawom konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem nowoczesnych metod pomiarowych i materiałów naprawczych

JAKOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW

- wytrzymałość na ściskanie, jednorodność, przyczepność, ocena możliwości wykonania napraw, badania stali zbrojeniowej i konstrukcyjnej

SKANOWANIE KONSTRUKCJI - WYKRYWANIE ELEMENTÓW UZBROJENIA W KONSTRUKCJI ORAZ W GRUNCIE

- lokalizacja i pomiar grubości otuliny prętów zbrojeniowych, osłon kabli sprężających, kabli teletechnicznych, rur w konstrukcji oraz pomiar grubości elementów betonowych dostępnych z jednej strony

WYKRYWANIE WAD I DEFEKTÓW W KONSTRUKCJI

- ocena zarysowania oraz wykrywanie wad wewnętrznych (m.in. pustek, pęknięć) i innych nieprawidłowości w konstrukcji nowoczesnymi metodami nieniszczącymi

BADANIA CHEMICZNE BETONU ORAZ BADANIA KOROZJI ZBROJENIA W KONSTRUKCJI

- określanie wielkości i przyczyny degradacji betonu i korozji zbrojenia, wykrywanie obszarów aktywnej korozji zbrojenia w betonie, określanie wielkości ubytków i tempa korozji zbrojenia  

USZKODZENIA KONSTRUKCJI

- opis oraz galeria zdjęć wad i uszkodzeń konstrukcji z betonu, powłok ochronnych, tynków, posadzek przemysłowych

NAPRAWA I OCHRONA KONSTRUKCJI

- opis sposobów naprawy i zabezpieczenia konstrukcji z betonu

Ta strona korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki Rozumiem